TJ KVS štětí

 

Sportcentrum Labe

V roku 2014 funguje v úzké spolupráci ZŠ Ostrovní, KVS Štětí a Národního olympijského centra vodních sportů projekt Sportcentrum Labe, zaměřený na děti ze základních škol. Díky němu se v TJ KVS věnujeme nejen sportovním aktivitám, ale rozvíjíme také znalosti anglického jazyka na bilingvních trénincích a spolupracujeme na projektu Věda nás baví. Společným cílem všech partnerů je - v souladu se strategickým plánem Města Štětí - sportovní profilace ZŠ Ostrovní ve Štětí.

Díky projektu Sportcentrum Labe mají děti k dispozici školní atletický areál, prostory Národního olympijského centra a také areál nově budované štětské loděnice.

Více informací ZDE.

atraktivní nabídka sportů a možnost je navzájem kombinovat


TJ KVS sdružuje sportovní oddíly s moderním přístupem ke sportu, které se zaměřují na všestranný sportovní rozvoj dětí ze Štětí. Aktivně se spolu se sportovními svazy a vysokými školami podílíme na vývoji nových metodických postupů pro sportovní přípravu dětí. Díky tomu nabízíme široké spektrum zdraví prospěšných aktivit a to cíleně tak, aby děti především bavily a aby pro ně byl trénink především hrou, při které se navíc něco naučí a nikoliv zdravotně rizikovou tvrdou dřinou (na kterou je vždy čas v pozdějších letech).

Všestrannost

Za podstatnou součást sportovní přípravy dětí považujeme všestrannost. Aktivity dětí v TJ KVS jsou poskládány tak, aby bylo eliminováno riziko předčasné specializace, která je v posledních letech široce rozšířeným nešvarem. Jak říká Doc. Perič “děti nejsou malí dospělí, děti jsou prostě děti a proto se jejich trénink musí od tréninku dospělých zásadně odlišovat”. Proto jsou tréninky všech oddílů v TJ KVS specielně uzpůsobené věku dětí a připravené podle nové metodiky a kombinují různé aktivity tak, aby podporovaly zdravý vývoj a přirozený talent každého jednotlivce.

Ctíme zásadu, že pokud se v prvních etapách sportovní přípravy zaměříme na všestranný rozvoj sportovce a budeme ho orientovat nikoliv dominantně na cíl (tj. na medaile) ale na cestu, na průběh dané činnosti (aby se naučil danému pohybu a aby ho to bavilo), uděláme pro něj a pro jeho budoucnost sportovní i osobní daleko více, než když budeme v ruce neustále držet stopky a tlačit na pilu.


Úspěch dětí

Děti jsou přirozeně soutěživé a rády vyhrávají. Rádi proto dětem zprostředkujeme pocit úspěchu a vítězství (ať již díky úspěchu v někeré z mnoha soutěží a disciplín TJ KVS nebo díky ocenění od trenéra), ale kvůli medailím je nenutíme k jednostranně zaměřenému tréninku. Věříme, že když sportování bude děti bavit, když budou tréninky přiměřené věku dítěte a navíc nevšední a atraktivní, tak že děti u sportu vydrží a že v pozdějším juniorském věku pak mají větší šanci dosáhnout velkých sportovních úspěchů - pokud o to budou mít zájem.


Akce pro děti

Velkou pozornost věnujeme sportovním a zábavným akcím, které dětem přinesou nejen nové zajímavé zážitky, ale i možnost poznat v netradičních situacích svoje dětské partnery z oddílů a navazovat cenná přátelství. Děti se tak s TJ KVS mohou těšit na Mikulášskou StarDance, Halloween, Karneval, Labský čtyřboj, Atletický čtyřboj a Halový trojboj, kde se netradičně spojuje veslování, aerobik a atletická štafeta.

Více informací o našich akcích najdete ZDE.

Sportuj s TJ KVS Štětí

Pošlete mi e-mail

A T L E T I K A

M Í Č O V É   H R Y

V O D N Í  S P O R T Y

M L A D Ý  T E S A Ř

P A R K O U R, K I N - B A L L, W O R K O U T

S P O R T O V N Í   D R U Ž I N Y

... a vyzkoušej si jednoduše všechny sporty, které Tě budou bavit!