TJ KVS štětí

 

Václav Chalupa


Nejúspěšnější český veslař z přelomu tisíciletí a olympijský medailista z Barcelony je dnes technickým ředitelem Labe arény Račice.


“Veslování má v Ústeckém kraji velký potenciál. Chtěli bychom využít vzniku Národního olympijského centra vodních sportů v Račicích k rozvoji tohoto sportu ve Štětí a dalších městech na řekách Ústeckého kraje,” říká Václav Chalupa.


Nejde přitom zdaleka jen  o veslování na vodě. “V zahraničí vesluje více lidí v tělocvičnách a posilovnách než na vodní ploše. Je tomu tak například i na Slovensku, kde se organizuje dokonce školská liga,” vysvětluje Chalupa.


Veslařský pohyb totiž zapojuje prakticky celé tělo, čímž ho víceméně rovnoměrně zatěžuje. A Václav Chalupa k tomu dodává “proto se i hodí k atletice jako druhý ze základních sportů ve Sportcentru Labe, které se bude zabývat všestranným sportovním rozvojem dětí ze základních škol, ve Štětí”.Veslování, dračí lodě, rychlostní KANOISTIKA A RYCHLOSTNÍ pramice

Veslování je ve Štětí tradičním sportem. Široké a klidné Labe zde nabízí ideální podmínky nejen pro veslování, ale také pro rychlostní kanoistiku, dračí lodě a rychlostní pramice. A velice oblíbenými vodními dopravními prostředky jsou mezi veřejností i šlapadlo a v poslední době moderní paddleboard. To vše spolu s okolní přírodou vytváří z areálu vodních sportů ideální prostor jak pro sportovní trénink všech výkonnostních kategorií, tak pro trávení volného času.

Areál vodních sportů ve Štětí je od račického kanálu vzdálen pouhých 2,5 km. Labe je zde klidné, široké (druhé nejširší v republice) a mezi jezy poskytuje přes 10 km dlouhou trať. Skýtá tak ideální zázemí pro vodní sporty, což umocňuje i fakt, že tato část Labe je dnes velmi sporadicky zatěžována lodním provozem. Labe má navíc v okolí štětské loděnice lodní plavební profil vymezen hloubkou dna pouze při hněvické straně koryta a štětská strana řeky je tak bezpečným a klidným koridorem pro provozování vodních sportovních aktivit. Tyto skutečnosti spolu se vznikem Národního olympijského centra vodních sportů vedly k začlenění loděnice ve Štětí do projektu Labe aréna Ústeckého kraje.

Loděnice ve Štětí se tak stane tréninkovým centrem domácích i zahraničních reprezentačních týmů a mladí sportovci ze Štětí se tak potkají se sportovními osobnostmi, které jinak mohou znát pouze z masmédií.


Labské nábřeží

Tak jako je atletika přirozeným základem všech sportů, je pro zdravý rozvoj dětí důležitý pobyt v přírodě. Park na labském nábřeží spolu s možnostmi, které nabízí areál štětské loděnice, dává dětem k aktivnímu pobytu na čerstvém vzduchu příležitostí víc než dost. Pohybové aktivity Sportcentra Labe proto budou realizovány částečně právě zde. A děti si zde budou moci vyzkoušet nejen různé vodní sporty, ale i střelbu, ping-pong, koloběžky, přespolní běh, atp.


Vodní sporty rozšiřují spekrum aktivit Sportcentra Labe

  1. veslování - má ve Štětí více než 50-ti letou tradici. Ve Štětí se specializuje na párové veslování, které dětský organismus zatěžuje rovnoměrně. Příprava na vodě probíhá od dubna do října a to na Labi ve Štětí a na račickém kanále, kde probíhají soustředění. Na veslařských trenažérech se dá jezdit celý rok a mezi dětmi je o ně taky patřičný zájem. Více o veslování si můžete přečíst zde a o veslování na trenažérech zde.

  2. dračí lodě - dračí sport je poslední roky velice populární nejen mezi dospělými, ale také mezi žáky základních škol, jak ukazuje každoroční ohlas z Labského čtyřboje. V roce 2015 by ve Sportcentru Labe měla vzniknout první žákovská posádka, která by se pravidelně účastnila blízkých závodů dračích lodí (jako např. Roudnice, Neratovice, Litoměřice, atp.).

  3. rychlostní pramice - kombinují základy pádlování v kleče (které děti mohou později využít pro jízdu na rychlostních kanoích) a bezpečnost pramic. Závody rychlostních pramic jsou výjimečné svou atmosférou - neb se o trochu více podobají trempskému sjíždějí řeky (i s vařením na ohni a opékáním buřtů) než vážnému závodění, jak ho známe z olympijských disciplín.

  4. paddleboarding a šlapadlo - jsou čistě sezónními doplňky dalších pohybových aktivit, které však děti hodně baví. Šlapadlo je atraktivní dokonce již pro děti ze Sportovních družin.

U všech vodních sportů je základem bezpečnost, děti proto jezdí na vodě ve vestách a pod dohledem zkušených trenérů.

Vodní sporty

Pošlete mi e-mail

V E S L O V Á N Í

D R A Č Í   L O D Ě

R Y CH L O S T N Í   P R A M I C E

R Y CH L O S T N Í   K A N O I S T I K A