TJ KVS štětí

 

Eva Kabíčková

Na škole působím od září 1992, coby vychovatelka a tahle práce mě nikdy neomrzela a vždy mě naplňovala. Do projektu: “Sportovní družiny“, jsem šla sice s opatrností a ostychem, ale již naše první akce Drakiáda mě pohltila a vrhla jsem se do ní s tou největší odpovědností, aby byla akce zdařilá a pro děti i rodiče zajímavá a líbivá. Což si myslím, že se podařilo. Další akce, které následovaly a následují, se postupně stávají tradicí a jsou lepší a lepší a vždy se snažím je obohatit o nový nápad.

Jaké mám plány? Každopádně se chci věnovat dětem, které mají chuť se pohybovat a nemusí mít vůbec dispozice vrcholově sportovat - to stejně na prvním stupni ZŠ není ze zdravotního hledika žádoucí. Mám radost, když si vedu děti z družiny do tělocvičny natěšené na pohybové hry. Tím byl vlastně prvotní cíl, vyburcovat děti k pohybu a ne je nechat sedět u PC a TV. Takže bych byla ráda, aby dětem ten elán, který byl na začátku, vydržel. Já sama se určitě vždy na jaře zúčastním dalšího školení, z loňského jsem čerpala plno zajímavých her!

Zábava a Všeobecný sportovní rozvoj dětí


V úzké spolupráci ZŠ Ostrovní, KVS Štětí a Národního olympijského centra vodních sportů jsou ve Štětí od září 2014 otevřeny Sportovní družiny. Pro děti je připraven atraktivní program z celého spektra sportovních aktivit, uzpůsobený jejich věku a tělesné zdatnosti.

Sportovní družiny jsou zaměřeny na využití volného času dětí těsně po skončení školní výuky. Žáci 1. stupně mají možnost pravidelně třikrát týdně dvě hodiny (90 minut čistého času) sportovat a vyzkoušet si různá sportovní odvětví. Cílem těchto hodin bude hlavně přiblížení pohybu jako zábavy a současně celkový fyzický rozvoj dětí.

Děti získávají první zkušenosti se sportovními aktivitami krátce po skončení výuky, převážně přímo v prostorách základní školy, popř. v přírodě na labském nábřeží.


Nejen ve Štětí

Chod sportovní školní družiny zajišťuje tým složený z vyučujících tělesné výchovy, vychovatelek a trenérů KVS Štětí. Nad náplní sportovních družin bude dohlížet Květa Pecková, která je autorkou celého nápadu a zároveň mentorkou projektu pro města v Ústeckém kraji. Zkušenosti s realizací tohoto projektu tak nezůstávají jen ve Štětí. Na aktivity ZŠ Ostrovní již letos navázaly základní školy v Litoměřicích a Ústí nad Labem a postupně by měly navazovat další školy z měst na řekách Ústeckého kraje, jako například Děčín.

„Celá myšlenka se mi velmi líbí. Není to propagace jednoho konkrétního sportu, ale jedná se o zábavnou všeobecnou sportovní a pohybovou přípravu. Něčím takovým by mělo v dnešní době projít každé dítě. A já jsem osobně rád, že Sportovní družiny vznikají zrovna na naší škole,“ říká ředitel Základní školy Ostrovní pan Václav Hladík.


Nadace Agrofert

Nadace Agrofert je donátorem projektu Sportovních družin a provozovatelem Sportovních center nadace Agrofert.

Sportovní družiny v Ústeckém kraji a Sportovní centra Agrofert v dalších krajích České republiky vznikají ve spolupráci Nadace Agrofert a Labe arény Ústeckého kraje.

Sportovní družiny

Pošlete mi e-mail