TJ KVS štětí

 

oddíl atletiky


Atletice se přezdívá “královna všech sportů”. Atletika však není jen královnou, je také základem všech sportů - neb děti by měli nejprve umět běhat, skákat, házet nebo jinými slovy “mít vnitřně zpevněné (atletické) tělo”, než se pustí do výběru sportovní specializace a vrcholných sportovních výkonů. A proto v našem atletickém oddílu vychováváme mladé atlety a věříme, že atletika je okouzlí a budou se jí věnovat dlouhodobě nebo jim dá alespoň zdravý základ nejen do dalšího sportovního života...

Atletika

Pošlete mi e-mail

Atraktivní program

Děti mají možnost několikrát týdně vyzkoušet různá atletická odvětví, jako je běh, skok do dálky, skok do výšky, hod oštěpem, hod koulí, hod kladivem a různé víceboje. Vedle atletických disciplín si členové oddílu atletiky vyzkouší i další zajímavé sporty tak, aby program jednotlivých tréninků byl vždy dostatečně atraktivní.

Členové atletického oddílu budou mít možnost stýkat se i s vrcholovými sportovci, kteří se budou připravovat na račickém veslařském a kanoistickém kanále (kde v brzé době vyroste i nový atletický ovál) a absolvovat s nimi společné tréninky.


Atletický trénink dává základ i pro další sporty

Bez atletické přípravy se neobejdou sportovci dalších oddílů naší tělovýchovné jednoty (veslování, aerobik, rychlostní pramice, cyklistika, dračí lodě, sportovní družiny), ale také mnoha dalších odvětví: fotbalisté, tenisté, florbalisté a další. Bez „fyzičky“ by sportovec v současné světové konkurenci jen s výborně zvládnutou technikou daného sportovního odvětví nemohl obstát.


Bilingvní atletika

Co se skrývá pod tímto zvláštním názvem? Výuka angličtiny přímo během tréninku, kdy jeden z trenérů mluví na děti česky a druhý trenér anglicky. Děti se tak přirozeně setkávají s cizím jazykem, který mají možnost zažít přímo v praxi a na místo aby se doma byflovaly slovíčka, z probíhající aktivity snáze pochopí význam slov a ty si pak snáze zapamatují. Tento model výuky angličtiny probíhá úspěšně na zahraničních základních školách a gymnáziích, zejména v Praze. A podle zkušeností z tréninků - děti takové hrátky s angličtinou baví. Mohou si angličtinu vyzkoušet bez strachu, že něco vysloví špatně něbo že by dostaly špatnou známku. A to se vždycky hodí.


A proč se věnovat atletice? Protože ...

... atletika je komplexní.
Atletika vychází z přirozených pohybů člověka a ovlivňuje jeho celkovou zdatnost. Atletika kultivuje nejen tělo, když rozvíjí všechny základní pohybové dovednosti jako je běh, skok a hod, svůj pozitivní vliv má i na psychickou a mentální sféru člověka. Učí cílevědomosti, houževnatosti, vytrvalosti... a zprostředkovává celou škálu pozitivních emocí souvisejících s překonáváním sama sebe. Na atletickém oválu si každý sám na sobě může vyzkoušet jaký okamžitý dopad má rozhodnutí jít do toho naplno, zkusit to, ikdyž se třeba závod nevyvíjí nejlépe...


... atletika je různorodá.
Snad žádný jiný sport nenabízí tak širokou škálu možností. Vrhy a hody rozličným náčiním, běhy krátké, dlouhé, do vrchu, přespolní či přes překážky, skoky do dálky i výšky, sportovní chůze či víceboje, které všechny dovednosti unikátně kombinují. Každý si tak může najít oblast, která mu sedí a v níž se bude moci realizovat a vynikat. V SC Labe mají děti z oddílu atletiky navíc možnost kdykoliv vyzkoušet trénink i závodění v dalších sportech, které spadají pod SC Labe.


... atletika je spravedlivá.
Žádné soudy, dohady a náhody. Základním rysem atletiky je její měřitelnost postavená na tak objektivních veličinách jako jsou metry a vteřiny. Vítězí ten, kdo je v cíli nejrychleji či dohodí nejdál, nikoliv ten, komu straní rozhodčí.


... atletika není drahá.
Atletika patří k aktivitám, jejichž provozování je relativně finančně nenáročné. Není pro ni nutné kdovíjak nákladné vybavení a také příspěvky na činnost oddílu a závodění jsou ve srovnání s jinými sporty daleko nižší.  


... atletika je vhodná pro děti a děti ji mají rády.
Pro atletiku v dětských kategoriích jednoznačně hovoří pestrost disciplín a také možnost okamžitého porovnání výkonnosti. Děti rády soutěží a k tomu mají při atletice spoustu možností. Výuka atletiky je vhodná zejména proto, že upevňuje základní pohybové dovednosti jako je chůze, běh, skoky, hody, které jsou nezbytné pro běžný život dětí i pro řadu sportovních činností.

A T L E T I K A   S   A N G L I Č T I N O U

Z Á V O D Y   N A   M Ě L N Í K U

. . . N A   S T A R T U