TJ KVS štětí

 

ZÁBAVNÉ AKCE


Díky spolupráci se ZŠ Ostrovní se TJ KVS podílí každoročně na pořádání zábavných akcí pro děti ze Sportcentra Labe.

Akce TJ KVS Štětí ve Štětí

Pošlete mi e-mail

L A B S K Ý   Č T Y Ř B O J

H A L L O W E E N

H A L O V Ý   T R O J B O J

Š T Ě T Í   O P E N

M I K U L Á Š S K Á   S T A R D A N C E

L A B S K Ý   Č T Y Ř B O J   J U N I O R

A T L E T I C K Ý   Č T Y Ř B O J

E R G O  R E G A T A

Z I M N Í   L A B S K Ý   Č T Y Ř B O J

Sportovní soutěže


Od roku 2010 TJ KVS Štětí pořádá ve Štětí každoročně sportovní akce, kterých se vždy účastní děti ze základních škol ve Štětí. Některé z těchto akcí (Labský čtyřboj, Labský čyřboj Junior a Atletický trojboj) jsou dokonce pořádány jen pro děti ze Štětí.

D R A K I Á D A

S P O R T O V N Í   K A R N E V A L

LETNÍ TÁBORY


Kromě akcí přímo ve Štětí pořádáme v létě pro děti také dva letní tábory - v Račicích Přijď veslovat, na Lužnici nebo Berounce vodácký tábor.

P Ř I J Ď   V E S L O V A T

V O D Á C K Ý   T Á B O R